PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) Dječji vrtić Vrtuljak omogućuje pristup informacijama koje posjeduje,raspolaže ili nadzire. 
Dječji vrtić Vrtuljak, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1. putem službene web stranice Vrtića:

- informacije o ustroju i radu Vrtića

- informacije o lokacijama i kontaktima

- informacije o zaposlenicima

- informacije o aktivnostima Vrtića

- informacije o programima

- informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića

- informacije o zapošljavanju

- informacije o načinu i pravima upisa u vrtić

- najave aktivnosti i događanja Vrtića

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.  

Pravni okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnik za samoprocjenu

Dječji vrtić Vrtuljak ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14, 141/22).

Temeljem čl. 60. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Vrtuljak dužan je dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine:

 

Godišnje izvješće 2023.pdf

Godišnje izvješće 2022.pdf

Godišnje izvješće 2021.pdf

Godišnje izvješće 2021.csv

Godišnje izvješće 2020.pdf

Godišnje izvješće 2020.csv

Godišnje izvješće 2019.pdf

Godišnje izvješće 2019.csv

Godišnje izvješće 2018.pdf

Godišnje izvješće 2018.csv

Godišnje izvješće 2017.pdf

Godišnje izvješće 2017.csv