VODIČ ZA RODITELJE – ŠTO DALJE

Prije upisa u Gradski dječji vrtić Stručno povjerenstvo provodi inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom. Na inicijalnom razgovoru provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja.

Pedagoška godina počinje 04.09.2023., a djeca kreću u terminu upisanom na letku o prilagodbi, a nakon potpisanog ugovora.

Roditelji čije je dijete na listi dužni su:


1. dostaviti dokumentaciju koja eventualo nedostaje (popunjeni inicijalni upitnik, potvrdu nadležnog liječnik ao obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu , presliku iskaznice imunizacije, dopunsku liječničku dokumentaciju i sl.),
2. prisustvovati RODITELJSKOM SASTANKU za novoprimljene koji će biti održan u srijedu 30.08.2023. godine u 16 sati u dvorani područnog objekta u Mokričkoj 57 a (dovoljna je prisutnost jednog roditelja; doći bez djeteta),
3. doći s djetetom na prilagodbu isključivo prema terminu navedenom u letku o prilagodbi (eventualne promjene za iznimne situacije obavezno dogovoriti sa nekim od članova stručnog tima najkasnije do 30. 08. 2023. g.)

MOLIMO RODITELJE DA PRATE DALJNJE OBAVIJESTI NA VRTIĆKOJ WEB STRANICI
(https://www.dv-vrtuljak.hr) ZBOG MOGUĆIH NAKNADNIH OBJAVA.

REZULTATI O UPISU DJECE U DV VRTULJAK
ZA 2023. / 2024. GODINU


Obavijest o upisu u vrtić

Upisi u Dječji vrtić Vrtuljak za pedagošku godinu 2023/2024. počinju 15.06. i traju do 23.06.2023. godine u 12.00 sati.

Zahtjevi za redoviti ili posebni 10 satni program podnositi će se isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi, za što je potrebno da roditelj/staratelj – prijavitelj posjeduje vjerodajnicu.

Zahtjevi za program predškole podnose se isključivo u fizičkom obliku.

Sve ostale informacije biti će naknadno objavljene.

 

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

 

OBAVIJEST
O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

Pozivaju se roditelji/skrbnici (dalje u tekstu: roditelji) djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić Grada Zaprešića čiji je objekt, u pravilu, najbliži mjestu njihova stanovanja.

I. RAZDOBLJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA, DJEČJI VRTIĆI I PROGRAMI

Zahtjevi za upis djece u Gradske dječje vrtiće: DV Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić i DV Vrtuljak, Mokrička ulica 59, Zaprešić zaprimat će se u razdoblju

od 15. do 23. lipnja 2023. godine, do 12:00 sati

za ostvarivanje sljedećih programa:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM – u DV Maslačak i DV Vrtuljak

- za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2023. godine do polaska u osnovnu školu

 1. POSEBNI PROGRAMI (REDOVITI 10 SATNI PROGRAMI OBOGAĆENI SPECIFIČNIM SADRŽAJIMA)

- za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu:

 1. a) KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 2. b) RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 3. c) RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 4. d) GLAZBENI PROGRAM – u DV Vrtuljak

Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

 

II. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – e-Upisi

Zahtjev za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom predaje se isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi: https://e-upisi.hr/ na portalu e-Građani: https://gov.hr/. Na poveznici: https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090 nalaze se upute o načinu prijave i korištenja portala e-Građani.

Za elektroničku predaju zahtjeva potrebno je da roditelj – prijavitelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani značajne (2) ili visoke (3) razine sigurnosti.

Stoga molimo roditelje koji još nisu osigurali važeću vjerodajnicu za korištenje portala e-Građani da to učine u što kraćem roku.

Molimo roditelje da, prije kreiranja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić, obavezno pročitaju Korisničke upute za roditelje, koje su dostupne na mrežnim stranicama DV Maslačak: https://maslacak-zapresic.hr/upisi-u-vrtic/, DV Vrtuljak: https://www.dv-vrtuljak.hr/upisi i Grada Zaprešića: https://www.zapresic.hr

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Upisi, preuzimanjem dostupnih dokumenata iz raspoloživih baza podataka ili prenošenjem datoteke s digitaliziranim izvornikom dokumenta (dokumenti moraju biti manji od 10 MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP).

Upisi djece u programe Gradskih dječjih vrtića provode se na skupnoj razini, pri čemu se podnosi jedan zahtjev za upis djeteta za oba dječja vrtića, uz mogućnost odabira preferiranih lokacija i programa. U zahtjevu za upis obvezno je odabrati barem jednu preferenciju lokacije i programa, a ukupno ih je moguće odabrati najviše četiri.

Iznimno, ako roditelj zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev za upis djeteta putem portala e-Građani, zahtjev (obrazac zahtjeva u papirnatom obliku dostupan je u dječjim vrtićima) s potrebnom dokumentacijom može dostaviti u papirnatom obliku osobno u centralni objekt odabranog dječjeg vrtića, na adresu dječjeg vrtića i u upisnom roku iz točke I. ove Obavijesti.

Roditelj zahtjev u papirnatom obliku dostavlja u terminu koji je prethodno dogovorio korištenjem kontakata navedenih na kraju ove točke.

Prilikom predaje zahtjeva u papirnatom obliku administrator dječjeg vrtića, uz suglasnost roditelja, kreira zahtjev za upis djeteta u sustavu e-Građani.

Sva pitanja vezana uz upis djece mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte ili pozivom na broj telefona tajništva dječjeg vrtića, od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 sati:

- kontakti DV Maslačak: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: 4008 091

- kontakti DV Vrtuljak: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: 4001 090

 

III. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA

Za upis djeteta u Gradski dječji vrtić roditelj dostavlja:

 1. popunjen obrazac zahtjeva za upis djeteta (dostupan u sustavu e-Upisi)

te prilaže digitalizirane izvornike ili elektroničke zapise sljedećih dokumenata:

 1. izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starija od 90 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
 3. potvrda MUP-a o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja ili roditelja iz jednoroditeljske obitelji (u smislu zakona kojim se uređuje socijalna skrb), ne starija od 90 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
 4. preporuke stručnjaka i ostala dokumentacija relevantna za utvrđivanje specifičnih razvojnih i/ili zdravstvenih potreba i statusa djeteta
 5. ostali dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  a) za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rat
  b) za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
  c) za dijete oba zaposlena roditelja / zaposlenog samohranog roditelja / zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji: potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje / za roditelja zaposlenog u inozemstvu: službeni prijevod na hrvatski jezik odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, ne starijeg od 30 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
  d) za dijete čija oba roditelja imaju status redovnog učenika i/ili studenta ili čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi ima status redovnog učenika ili studenta / za dijete samohranog roditelja ili roditelja iz jednoroditeljske obitelji koji ima status redovnog učenika ili studenta: potvrda o upisu u školsku / akademsku godinu i, ako je jedan roditelj zaposlen: dokumentacija navedena za zaposlene roditelje pod c)
  e) za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
  f) za dijete samohranih roditelja (u smislu zakona kojim se uređuje socijalna skrb): izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, izvadak iz matice umrlih ili smrtni list za preminulog roditelja / potvrda o nestanku drugog roditelja / rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi o djetetu i sam ga uzdržava
  g) za dijete jednoroditeljskih obitelji (u smislu zakona kojim se uređuje socijalna skrb): presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.)
  h) za dijete osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba s invaliditetom: potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o podacima evidentiranim u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom
  i) za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrda područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznavanju prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji
  j) za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića (područjem Gradskog dječjeg vrtića smatra se područje Grada Zaprešića): potvrda MUP-a o prebivalištu / boravištu djeteta, ne starija od 90 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
  k) za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za djecu / rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Prilikom dolaska na inicijalni razgovor roditelj je obvezan dostaviti:

 1. popunjen inicijalni upitnik (dostupan na mrežnim stranicama Gradskih dječjih vrtića)
 2. presliku iskaznice imunizacije djeteta te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika, ako su djetetu utvrđene kontraindikacije na pojedina cjepiva.

 

Prije sklapanja ugovora o ostvarivanju programa roditelj je obvezan Gradskom dječjem vrtiću dostaviti:

 1. potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (s provjerom urednog cijepljenja), ne stariju od 60 dana od dana početka ostvarivanja programa.

Na zahtjev Upisnog povjerenstva roditelj je obvezan dostaviti:

- izvornike dokumenata priloženih uz zahtjev na uvid

- dodatne dokumente radi pojašnjenja dostavljenih isprava ili provjere činjenica vezanih uz ostvarivanje prednosti pri upisu.

 

IV. PREDNOST PRI UPISU

Prednost pri upisu u programe Gradskih dječjih vrtića ostvarivat će se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 03/23) i Pravilniku o upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića (KLASA: 601-01/23-01/13, URBROJ: 238-33-01/23-01 od 05.06.2023.).

 

V. PROVEDBA UPISNOG POSTUPKA

Upisno povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i prosudbi Stručnog povjerenstva, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te raspoložive kapacitete Gradskih dječjih vrtića.
Nepravovremeni zahtjevi i zahtjevi za djecu koja nemaju navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2023. godine neće se razmatrati.

Ako Upisno povjerenstvo tijekom provjere zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da je prijavu za upis potrebno naknadno dopuniti i/ili ispraviti, roditelj će o tome biti obaviješten putem aplikacije e-Upisi u razdoblju od 26. lipnja do 5. srpnja 2023. godine (molimo roditelje da tijekom navedenog razdoblja provjeravaju status prijave). Temeljem primljene obavijesti roditelj ima mogućnost naknadno dopuniti i/ili ispraviti prijavu, najkasnije do 7. srpnja 2023. godine.

Rezultati upisa djece objavit će se 11. srpnja 2023. godine na službenim mrežnim stranicama i oglasnim pločama Gradskih dječjih vrtića, uz navođenje šifri zahtjeva.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, u pisanom obliku, na adresu: Grad Zaprešić, Povjerenstvo za prigovore, Nova ulica 10, Zaprešić. Povjerenstvo donosi odluku o prigovoru u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora te ju dostavlja podnositelju prigovora.

Prije upisa u Gradski dječji vrtić Stručno povjerenstvo provodi inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom. Na inicijalnom razgovoru provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja.

Prosudbu o uključivanju u odgojno-obrazovne skupine Gradskih dječjih vrtića za djecu s teškoćama u razvoju, djecu sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima, kao i djecu koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi Stručno povjerenstvo temeljem procjene psihofizičkog stanja i potreba djeteta za odgovarajućim programom te osiguranim uvjetima za njegovu provedbu u Gradskom dječjem vrtiću.

 

VI. UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Dijete se u program predškolskog odgoja i obrazovanja upisuje na temelju ugovora koji roditelj sklapa s Gradskim dječjim vrtićem u pravilu u roku od 30 dana od oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2023. godine, odnosno do uključivanja djeteta u program.

Dijete upisano u Gradski dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa u postojećim objektima od 1. rujna 2023., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj sklapa s Gradskim dječjim vrtićem, a u novim objektima danom početka njihova rada.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zaprešića, Gradskih dječjih vrtića, odnosno aktima jedinice lokalne samouprave na čijem području dijete ima prebivalište.

 

KLASA: 601-01/23-01/10
URBROJ: 238-33-05/1-22-2
Zaprešić, 6. lipnja 2023.

Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec. 

Skini obavijest o upisu u vrtić 2023./2024.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

 

OBAVIJEST
O UPISU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Pozivaju se roditelji/skrbnici (dalje u tekstu: roditelji) djece predškolske dobi, koja nisu uključena u redoviti ili drugi program predškolskog odgoja i obrazovanja s integriranim programom predškole, da podnesu zahtjev za upis djeteta u obvezni program predškole.


Zahtjevi za upis djece podnose se u papirnatom obliku Dječjem vrtiću Vrtuljak, Mokrička 59, Zaprešić, u razdoblju

od 15. do 23. lipnja 2023. godine, do 12:00 sati

za ostvarivanje
▪ OBVEZNOG PROGRAMA PREDŠKOLE
  - jednu godinu prije polaska u osnovnu školu; za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine
  - djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik) mogu se upisati u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Za upis u program predškole roditelj podnosi sljedeću dokumentaciju:
  1. popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za upis djeteta
  2. popunjen inicijalni upitnik (obrazac zahtjeva i upitnik dostupni su na službenim mrežnim stranicama i u tajništvu dječjeg vrtića)

te prilaže elektroničke zapise ili preslike izvornika sljedećih dokumenata:


  3. izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  4. potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starija od 90 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
  5. potvrda MUP-a o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja ili roditelja iz jednoroditeljske obitelji (u smislu zakona kojim se uređuje socijalna skrb), ne starija od 90 dana od dana početka razdoblja za podnošenje zahtjeva
  6. iskaznica imunizacije djeteta te potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ako su djetetu utvrđene kontraindikacije na pojedina cjepiva
  7. za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
  8. preporuke stručnjaka i ostala dokumentacija relevantna za utvrđivanje specifičnih razvojnih i/ili zdravstvenih potreba i statusa djeteta.

Prije sklapanja ugovora roditelji primljene djece obvezni su dječjem vrtiću dostaviti:
  9. potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (s provjerom urednog cijepljenja), ne stariju od 60 dana od dana početka ostvarivanja programa.

Na zahtjev dječjeg vrtića roditelj je obvezan dostaviti:
  - izvornike dokumenata priloženih uz zahtjev na uvid
  - dodatne dokumente radi pojašnjenja dostavljenih isprava ili provjere činjenica vezanih uz upis djeteta u program predškole.

Provedba programa predškole organizirat će se u jednoj skupini u DV Vrtuljak. U slučaju većeg broja prijavljene djece i potrebe ustroja dviju ili više skupina, program će se organizirati i u DV Maslačak.

Dijete se u program predškole upisuje na temelju ugovora koji roditelj sklapa s Gradskim dječjim vrtićem, u pravilu u roku od 30 dana od oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 30. rujna 2023. godine, odnosno do početka provedbe programa.

 

KLASA: 601-01/23-01/10
URBROJ: 238-33-05/1-22-3
Zaprešić, 6. lipnja 2023.

Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec. 

Skini obavijest o upisu u predškolu 2023./2024.