VODIČ ZA RODITELJE – ŠTO DALJE

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.

Rok za potpisivanje ugovora je od 01.07. do 08.07. ujutro od 9 do 11h ili popodne od 13 do 15h, za roditelje ili staratelje koji se ne jave u navedenom roku smatrat će se da su odustali od smještaja u vrtić.

 

Pedagoška godina počinje 01.09.2022., a djeca kreću u terminu upisanom na letku o prilagodbi, a nakon potpisanog ugovora.

 

Roditelji čije je dijete na listi dužni su:

 1. donijeti dokumentaciju koja eventualo nedostaje (originalnu svjedodžbu o sistematskom liječničkom pregledu prije polaska djeteta u vrtić, knjižicu imunizacije, dopunsku liječničku dokumentaciju i sl.)
 2. prisustvovati RODITELJSKOM SASTANKU za novoprimljene koji će biti održan u utorak 28.06.2022. godine u 17 sati u dvorani područnog objekta u Mokričkoj 57 a  (dovoljna je prisutnost jednog roditelja; doći bez djeteta)
 3. doći s djetetom na prilagodbu isključivo prema terminu navedenom u letku o prilagodbi  koji će dobiti prilikom potpisivanja ugovora (eventualne promjene za iznimne situacije obavezno dogovoriti sa nekim od članova stručnog tima najkasnije do 29.08. 2022. g.)

MOLIMO RODITELJE DA PRATE DALJNJE OBAVIJESTI NA VRTIĆKOJ WEB STRANICI ZBOG MOGUĆIH NAKNADNIH OBJAVA.


 

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DV VRTULJAK
LISTA PRIMLJENE DJECE ZA 2022. / 2023. GODINU

 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU E-UPISA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

Poštovani roditelji,

U periodu od  12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine (do 24,00 sata kada se aplikacija automatski zatvara) provoditi će se e-Upisi u Dječji vrtić Vrtuljak  Zaprešić preko linka https://e-upisi.hr/sukladno korisničkim uputama Upisi u dječje vrtiće- upute za korištenje sustava za roditelje (pdf.) (molim staviti poveznicu na upute iz priivtka)

 

Roditelji trebaju imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

 

Prije upisa Vas molimo da provjerite podatke koji su od značaja za upis (ispravni podaci o djetetu i obitelji.)

Kriteriji za upis djeteta bit će vidljivi u aplikaciji za upise.

Roditelji su dužni označiti koje kriterije zadovoljavaju te priložiti potrebnu dokumentaciju.

 

Obavezna dokumentacija koju roditelj prilaže u sustavu je i Knjižica imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti,

 

Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni upitnik“

- obrazac Inicijalnog upitnika donosi se prilikom dolaska na inicijalni razgovor.

obrazac je dostupan putem linka : Inicijalni upitnik 2022.pdf

 

Ukoliko je Zahtjev za upis djeteta predan u oba vrtića potrebno je priložiti u sustavu potpisanu Izjavu roditelja o prioritetu upisa djeteta u  Dječji vrtić Maslačak, Zaprešić  ili Dječji vrtić Vrtuljak, Zaprešić  – obrazac je dostupan putem linka: Izjava o prioritetima novo.pdf

                                                                                                                                              

U periodu od 23. svibnja do 26. svibnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

 

Objava rezultata bodovanja će biti 06. lipnja 2022. godine.

                                                                                                                                                                                                                                          

Ravnateljica:

Zora Gogić, dipl.def.


OBAVIJEST O UPISU- e-Upis

Skini "Upute za korištenje sustava"


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

OBAVIJEST

O PROVOĐENJU UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji/skrbnici (dalje u tekstu: roditelji) djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić Grada Zaprešića čiji je objekt najbliži mjestu njihova stanovanja.

 

 

 1. DJEČJI VRTIĆI I PROGRAMI

Zahtjevi za upis podnose se dječjim vrtićima DV Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić i DV Vrtuljak, Mokrička ulica 59, Zaprešić, u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine,  za  ostvarivanje sljedećih programa:

 

 1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 • za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2022.g. do polaska u osnovnu školu

 

 1. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI:
 2. a) KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 3. b) RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
 4. c) RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA – u DV Maslačak
 • za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – e-Upisi

Zahtjev za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom predaje se isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi: https://e-upisi.hr/    na portalu e-Građani: https://gov.hr/. Na poveznici: https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090 nalaze se upute o načinu prijave i korištenja portala e-Građani.

Za elektroničku predaju zahtjeva potrebno je da roditelj – prijavitelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani značajne (2) ili visoke (3) razine sigurnosti.

Stoga molimo roditelje koji još nisu osigurali važeću vjerodajnicu za korištenje portala e-Građani da to učine u što kraćem roku.

 

Molimo roditelje da, prije kreiranja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić, obavezno pročitaju Korisničke upute za roditelje, koje su dostupne na mrežnim stranicama DV Maslačak: https://maslacak-zapresic.hr/upisi-u-vrtic/, DV Vrtuljak: https://www.dv-vrtuljak.hr/upisi i Grada Zaprešića: https://www.zapresic.hr

 

Na zahtjevu za upis obvezno je odabrati barem jednu preferenciju lokacije i programa, a ukupno ih je moguće odabrati najviše četiri.

 

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Upisi, preuzimanjem dostupnih dokumenata iz raspoloživih baza podataka ili prenošenjem datoteke s digitaliziranim izvornikom dokumenta (dokumenti moraju biti manji od 10MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP).

 

Iznimno, ako roditelj zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev za upis djeteta putem portala e-Građani, zahtjev (obrazac zahtjeva u papirnatom obliku dostupan je u dječjim vrtićima) s potrebnom dokumentacijom može dostaviti u papirnatom obliku osobno u centralni objekt dječjeg vrtića, na adresu dječjeg vrtića i u upisnom roku iz točke I. ove Obavijesti.

Roditelj zahtjev u papirnatom obliku dostavlja u terminu koji je prethodno dogovorio korištenjem kontakata navedenih na kraju ove točke.

Prilikom predaje zahtjeva u papirnatom obliku administrator dječjeg vrtića, uz suglasnost roditelja, kreira zahtjev za upis djeteta u sustavu e-Građani.

 

Roditelj za isto dijete može predati zahtjev za upis u oba dječja vrtića, na način da svakom dječjem vrtiću dostavi poseban zahtjev.

 

Sva pitanja vezana uz upis djece mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte ili pozivom na broj telefona tajništva dječjeg vrtića, od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 sati:

 • kontakti DV Vrtuljak: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.             tel: 4001 090

 

 • DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta, prednosti i bodovanje zahtjeva
 2. popunjeni zahtjev za upis djeteta
 3. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave
 4. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci
 5. uvjerenje MUP-a o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci
 6. knjižicu imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti
 7. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 8. za dijete zaposlenih roditelja - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starija od mjesec dana
 9. za dijete s teškoćama u razvoju, ako postoje uvjeti za njegovu integraciju u redovite programe - mišljenje ili rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta (prema Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja) ili rješenje HZZO-a za dopust roditelja radi njege djeteta
 10. za dijete samohranog roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona) - rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 11. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list ili ovjerena potvrda s podacima o rođenju djeteta
 12. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 13. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu
 14. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka centra za socijalnu skrb
 15. za dijete čiji roditelj je predao zahtjev za upis u DV Maslačak i DV Vrtuljak – Izjava o odabiru dječjeg vrtića u slučaju da zahtjevi ostvare uvjete za upis u oba vrtića (obrazac Izjave dostupan je na mrežnim stranicama dječjih vrtića)

 

 1. Dokumentacija za utvrđivanje prednosti među zahtjevima koji ostvare jednaki broj bodova:
 2. za dijete roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata) – rješenje o statusu invalida
 3. za dijete čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi - rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju nekog od navedenih prava
 4. za dijete čiji je jedan od roditelja zaposlen - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu zaposlenog roditelja.

 

Za dijete roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u dječji vrtić u prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa – podatke utvrđuje dječji vrtić.

 

 1. druga dokumentacija koja dokazuje činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu.

 

Prije potpisivanja ugovora roditelji primljene djece obvezni su dječjem vrtiću dostaviti:

 • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić i
 • izvornu dokumentaciju na uvid (na zahtjev dječjeg vrtića).

 

 

 1. KRITERIJI ZA BODOVANJE

Kriteriji za bodovanje pri upisu u programe iz točke 1. ove Obavijesti utvrđeni su za dijete:

 • roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, u godini prije polaska u osnovnu školu, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njegovu integraciju u redoviti program, samohranog roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona), iz obitelji s troje ili više djece, u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i roditelja koji primaju doplatak za djecu.

 

Dodatni kriteriji za bodovanje pri upisu u programe iz točke 1. ove Obavijesti primjenjuju se za potrebe utvrđivanja ranga na upisnoj listi za zahtjeve koji ostvaruju jednaki broj bodova, a utvrđeni su za dijete:

 • roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata), čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u Gradski dječji vrtić prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa i čiji je jedan od roditelja zaposlen.                

 

Osim navedenih kriterija, prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Zaprešiću. Dječji vrtići će djecu iz ostalih općina i gradova upisivati nakon upisa svih zainteresiranih s područja Grada Zaprešića.

 

 

 1. POSTUPAK UPISA

O zahtjevima za upis djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece u dječji vrtić.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s djecom i roditeljima. O upisu djeteta sa specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama Povjerenstvo odlučuje na temelju mišljenja stručnog tima o mogućnosti zadovoljenja potreba djeteta u okviru izabranog programa.

Odluka o upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama donosi se izvan postupka bodovanja, temeljem preporuke centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje dječji vrtić može ponuditi.

 

Ako dječji vrtić tijekom provjere zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da je prijavu za upis potrebno naknadno dopuniti i/ili ispraviti, roditelj će o tome biti obaviješten putem aplikacije e-Upisi u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2022. godine (molimo roditelje da tijekom navedenog razdoblja provjeravaju status prijave). Temeljem primljene obavijesti roditelj ima mogućnost naknadno dopuniti i/ili ispraviti prijavu najkasnije do 1. lipnja 2022. godine

 

Rješenja o upisu djece u pojedine programe objaviti će se 6. lipnja 2022. godine.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.

O žalbama roditelja odlučuje upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.

 

Roditelj je obvezan zaključiti ugovor  o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od 15 dana od dostave rješenja, a iznimno najkasnije do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2022. godine, odnosno na dan koji je utvrđen ugovorom.

 

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odluci jedinice lokalne samouprave na čijem području dijete ima prebivalište.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

 

 

KLASA: 601-01/22-01/11                                                               

URBROJ: 238-33-05/1-22-1                                            

Zaprešić, 6. svibnja 2022. 

 

Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.

 

Skini obavijest o upisu u vrtić 2022./2023.


 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

OBAVIJEST

O PROVOĐENJU UPISA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji/skrbnici (dalje u tekstu: roditelji) djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjev za upis djeteta u obvezni program predškole.

 

Zahtjevi za upis podnose se u papirnatom obliku Dječjem vrtiću Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić, u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine,  za  ostvarivanje

 

 • OBVEZNOG PROGRAMA PREDŠKOLE
 • jednu godinu prije polaska u osnovnu školu; za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića,
 • dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi.

 

Za upis u program predškole roditelj podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac zahtjeva dostupan je u dječjem vrtiću te na mrežnim stranicama dječjeg vrtića i Grada Zaprešića)
 2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave
 3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci
 4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja MUP-a o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starijeg od 6 mjeseci
 5. knjižicu imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti
 6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u program predškole.

 

Prije potpisivanja ugovora roditelji primljene djece obvezni su dječjem vrtiću dostaviti:

 • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić,
 • originalnu dokumentaciju na uvid (prema zahtjevu dječjeg vrtića).

 

Provedba programa predškole organizirat će se u jednoj skupini u DV Maslačak.  U slučaju većeg broja prijavljene djece i potrebe ustroja dviju ili više skupina, program će se organizirati i u DV Vrtuljak.

 

 

KLASA: 601-01/22-01/11                                                               

URBROJ: 238-33-05/1-22-2                                            

Zaprešić, 6. svibnja 2022.

Pročelnica Upravnog odjela

za društvene djelatnosti:

Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.

 

Skini obavijest o upisu u predškolu 2022./2023.