173.jpg

Koliko nas je online :)

Trenutno aktivnih Gostiju: 23 

O NAMA

Dječji vrtić Vrtuljak djeluje na tri lokacije s 25 odgojnih skupina u redovitom programu i 1 skupinom u programu predškole.

U Mokričkoj 59 nalazi se centralni objekat s 15 odgojnih skupina u redovitom programu i 1 skupinom katoličko-vjerskog odgoja.
U Mokričkoj 57a nalazi se područni objekat s 8 odgojnih skupina u redovitom programu i 1 skupinom u programu predškole.

U Dubravici se nalazi područni objekat s 1 mješovitom skupinom u redovitom programu. Svim realiziranim programima u našem vrtiću obuhvaćeno je oko 600 djece.
U našem vrtiću usmjereni smo na stalno unapređivanje odgojno - obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta. Težimo tome da naš vrtić bude mjesto sigurnosti, ugode, ljubavi, povjerenja, obiteljske atmosfere, slobode izbora i raznovrsnih poticaja za svu djecu. Uz redoviti i program predškole, u Vrtiću nudimo vjerski, razne odgojno-zdravstvene, sigurnosno-zaštitne i preventivne, te druge kraće programe. Dječji vrtić Vrtuljak trenutno zapošljava 90 djelatnika.

Stručno-razvojnu službu dječjeg vrtića čine:
- Ravnateljica
- Pedagoginja
- Psihologinja
- Logopedinja
- Zdravstvena voditeljica
- Defektologinja

Rad defektologinje ostvaruje se dva puta tjedno u suradnji s gradom Zaprešićem i Centrom za rehabilitaciju Zagreb.

Za sigurno mjesto puno ugode, povjerenja, obiteljske atmosfere i raznovrsnih poticaja Vaše djece brine se:
- 50 odgojitelja
- 4 administrativno-tehničke djelatnice
- 7 djelatnika kuhinje
- 12 spremačica
- 1 krojačica
- 2 domara

Radno vrijeme vrtića
Zaprešić, Mokrička 59 (centralni objekat) i Mokrička 57a (područni objekat)
Od ponedjeljka do petka
05:30 - 17:30
Za roditelje koji imaju potrebu organizirano je dežurstvo:
05:30 - 06:30 / 16:30 - 17:30

Dubravica, Pavla Štoosa 26 (područni objekat)
Od ponedjeljka do petka
06:00 - 16:00