Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi
Dijete u dobi od 5 do 6 godine

Petogodišnje dijete je stabilno, pouzdano, dobro adaptirano. Zadovoljno je onim što radi, a to što radi uglavnom radi dobro. U toj dobi dijete želi biti dobro dijete, zadovoljiti zahtjeve i očekivanja odraslih.

U većine djece naglašena je inicijativnost, namjeno istraživanje okoline, planiranje igre s vršnjacima i porast potrebe da se započeta aktivnost dovede do kraja. Izraženo je učenje izražavanja emocija na društveno prihvatljiv način. S pet godina dijete uspostavlja prva prava prijateljstva.

Budući da razvoj nije završen, ova ravnoteža se narušava u burnoj šestoj godini. Dijete želi biti prvo, mora pobijediti, ne podnosi kritiku, krivicu, kaznu, a za neuspjeh su krivi drugi. Istodobno to je razdoblje znatiželje i energije, spremnosti da se proba sve što je novo.

Razvoj motorike: ovo je doba rasta. Dijete ima dobru ravnotežu i koordinaciju pokreta. Može već dobro kombinirati pokrete u složene motoričke vještine. Ne može dugo sjediti. Vidljiv je napredak u koordinaciji fine motorike te u razvoju gipkosti i preciznosti. Individualne razlike su velike.

Razvoj spoznaje: spoznavanje okoline je namjerno i istraživačko (putem raznih aktivnosti). Dolazi do napretka u samoregulaciji pažnje: dijete ima bolju kontrolu, prilagodljivost te planira što će i kako će istraživati. Dijete ove dobi ima bogatiji rječnik, ali to ne znači i bogatstvo pojmova u spoznajnom smislu. Dijete još uvijek nema sposobnost grupiranja predmeta na osnovi bitne karakteristike, već grupira predmete po slučaju ili po nekom sadržaju koji pridaje predmetu. Izdvaja predmete po jednom, a napredno dijete i po dva svojstva. Počinje razumijevati prirodne pojave i društvene odnose. Povezuje simbole, ili predmete, ili pojave koje su po nečem slični. Povećava se interes za slova, pisanu riječ, knjige. Sigurno razlikuje osnovne boje te crno i bijelo, a razlikuje i ostale izvedene boje. Uspoređuje veličine (malo – manje, veliko – veće, kratko – kraće, dugo – duže). Razlikuje i imenuje oblike: kvadrat, kocka, trokut. Dolazi do važnog skoka u shvaćanju vremena – razlikuje danas i sutra. Imenuje dane u tjednu, ali još nema pravu vremensku orijentaciju (ne zna koji dan prethodi odnosno slijedi). Usvaja prostorne relacije lijevo – desno. Uz pravilno pokazivanje broji od četiri do dvanaest elemenata, a mehanički broji i više. Poboljšava se namjerno zapamćivanje i pamćenje općenito. Planira pri rješavanju problema. Postavlja brojna pitanja i ne zadovoljava se nepotpunim odgovorima. Pita za značenje riječi koje ne razumije.

Razvoj govora: govor je po pravilu ispravan – artikulacijski i gramatički. Ovo je doba brojnih dječjih pitanja i ubrzanog spoznavanja. Dijete ove dobi bez problema komunicira i održava razgovor s članovima obitelji, prijateljima i stranim osobama. Prepričava priče, uz glavni događaj daje i detalje. Verbalno planira igru i dodjeljuje uloge. Pričanje je važno kao i sama igra. Rado razgledava knjige i traži da mu se čitaju. Rabi izraze pristojnosti: molim, hvala, oprosti te pozdrave. Još uvijek je govor djeteta usko vezan uz njegove potrebe i aktivnosti. Ali dijete ne priča više samo o onome što neposredno zapaža, radi ili želi, već i o budućem i o prošlom.

Socio – emocionalni razvoj: u ovoj dobi izraženo je učenje izražavanja emocija na društveno prihvatljiv način. Dijete slobodno priznaje svoj neuspjeh pred drugima. Međutim, sa šest godina je vrlo osjetljivo na kritiku te tada razvoja mehanizme kojima izbjegava neuspjeh. Dijete ne započinje neku aktivnost, odugovlači, nalazi drugu aktivnost i sl. Potreba za inicijativom je osobito izražena u ovoj dobi – dijete samostalno pere zube, lice, ruke, potpuno se samostalno oblači i svlači, samo se sprema na spavanje (još uvijek voli prisutnost majke/oca). S pet godina vrlo je razvijena empatija i simpatija.

U ovoj dobi rastu strahovi od nesretnih slučaja, bolesti, mraka i imaginarnih bića, nepoznatih osoba, duhova, lopova, fantoma koji se skrivaju pod krevetom ili u ormaru, te strah da se majka neće vratiti kući. Također, dolazi i do porasta stvarnih strahova: od ozljeđivanja, pada, pasa, a smanjuje se strah od ružnih ljudi i nakaza.

Dijete ove dobi reagira ljutnjom najčešće zbog odbacivanja njegovih zamisli, kvarenja planova, vrijeđanja ponosa, a tipične manifestacije ljutnje su sve rjeđe direktna agresija, ali su prisutni podsmjehivanje, psovanje, hvalisanje i ruganje.

Psihološki uvjeti optimalnog razvoja djeteta u dobi od 5 do 6 godina

  1. Osiguravanje osjećaja aktivnosti i kompetentnosti
  • Djetetu treba omogućiti aktivnosti u kojima će biti uspješno, koje može uspješno završiti.
  • Treba mu omogućiti da uvidi kad je uspješno.
  • Treba izbjegavati razvoj osjećaja inferiornosti natjecanjem i usporedbama.

Ako uspijemo djeci osigurati razvoj osjećaja uspješnosti aktivnosti i kompetetnosti, razvit će se: intelektualna znatiželja, marljivost, aktivna zainteresiranost za školsko učenje.

  1. Osiguravanje intelektualnog razvoja
  • Upotrijebiti tzv. metodu „podizanja skeleta“ – metodu rada s djecom u kojoj odrasla osoba razinu pomoći koju daje djetetu prilagođava razini djetetove izvedbe. Cilj je poticanje nezavisne izvedbe djeteta.
  1. Osiguravanje uzora za igru

Osiguravati uvjete za igru djeteta upoznavanjem različitih odnosa među ljudima – u konkretnim situacijama, umjetničkim tekstova i dr. Važno je da dijete uočava kako surađuju odrasli, zreli ljudi kako bi takve odnose prenosilo u igru i uključivalo ih u repertoar vlastitog ponašanja.

  1. Govorno komuniciranje djeteta
  • Omogućiti socijalne kontakte s djecom i odraslima, uz stvaranje situacija i prilika u kojima će dijete što više govoriti: govorne igre, dramatizacija i igre s ulogama, prepričavanje priča i događaja, pjesmice, zagonetke i dr.
  • Obogatiti dječju okolinu pisanim sadržajima: slikovnice, knjige, časopisi, natpisi.