AKTI USTANOVE

Protokol postupanja u slučaju potresa
Kurikulum 2023./2024.
Kurikulum 2022./2023.
Kurikulum 2021./2022.
Kurikulum 2020./2021.
Kurikulum 2019./2020.
Kurikulum 2018./2019.
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2023./2024.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2022./2023.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2021./2022.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2020./2021.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2019./2020.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2018./2019.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2017./2018.godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2020.-2021. godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2019.-2020. godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2018.-2019. godinu

Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2017.-2018. godinu
Statut DV Vrtuljak
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika za otpad

Procedura stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe
Pravilnik o stimulativnom dodatku u DV Vrtuljak 2022.
Pravilnik o radu DV Vrtuljak 2022.
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primlaca akata za 2023. godinu
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora
Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga
Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Dječjeg vrtića Vrtuljak
Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih neneplaćenih potraživanja u DV Vrtuljak
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA ZAPREŠIĆA
Procedura o načinu i postupku zapošljavanja