Plan nabave za 2019.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2018.

Plan nabave za 2018.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br 90/2011) Dječji vrtić Vrtuljak objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Vrtuljak, kao javni naručitelj, ne smije, u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovore o javnoj nabavi.