Kurikulum 2019./2020.Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2019./2020.godinu


Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2018.-2019. godinu

Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2017.-2018. godinu

Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2018./2019.godinu

Kurikulum 2018./2019.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07,94/13
http://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Statut DV Vrtuljak

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada


Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika za otpad

Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2017./2018.godinu